Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door New Event Travel BVBA, met maatschappelijke zetel te Jachtveld 10, 1933 Sterrebeek, België, ondernemingsnummer BE0678.458.481. Door het bezoeken en/of gebruiken van informatie op gelijk welke pagina of deel van de website, verklaart de bezoeker en/of gebruiker (hierna ‘gebruiker’) zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

2. Bescherming van intellectuele rechten

Alle op de website aanwezige informatie is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van of in licentie gegeven aan New Event Travel BVBA. Gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van New Event Travel BVBA is het verboden enige materialen van deze website te reproduceren, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden. Op de website worden links naar websites van derden voorzien. New Event Travel BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze websites. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

3. Verantwoordelijkheid van gebruikers

Elke gebruiker verklaart de website enkel te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Elke gebruiker verklaart New Event Travel BVBA te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden ten gevolge van het onjuiste gebruik van deze website.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen die rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

5. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

New Event Travel BVBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen.

We gebruiken cookies voor een betere klantenervaring en een makkelijker gebruik van deze site. Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Lees alle informatie.